Afdruk

Bedrijf
Str.
Alsjeblieft. Locatie

Telefoon: tel.
E-mail: post
Internet: url

Website en technische ondersteuning door: UserMind GmbH
Het bedrijf xy wordt vertegenwoordigd door: Gedelegeerd Bestuurder xy en Gedelegeerd Bestuurder xy
Verantwoordelijk voor de inhoud overeenkomstig § 55 van het RStV (Interstate Broadcasting Treaty): Persoon

Privacybeleid:
https://www.user-mind.de/datenschutz/

Inschrijving in het handelsregister:

Rechtbank van eerste aanleg: lokale rechtbank xy
Registernummer: xy

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

Verzekeraar: Str.| Plz. Stad
De geografische reikwijdte van de verzekeringsdekking omvat activiteiten in Duitsland.

Belastingnummer:

xy

BTW ID:

BTW-identificatienummer overeenkomstig § 27a van de Duitse wet op de belasting over de toegevoegde waarde (UStG): xy