Power-to-X verwijst naar de mogelijkheid om overtollige elektriciteit op te slaan door de elektrische energie om te zetten in gas, synthetische brandstoffen of vaste stoffen. Indien nodig kunnen deze opgeslagen stoffen dan weer in elektrische energie worden omgezet en gebruikt.

Wat betekent Power-to-X in de praktijk?

Power-to-X omvat alle processen waarbij elektriciteit wordt omgezet in chemische energiedragers (opslag), in brandstoffen (mobiliteit) of in grondstoffen (voor gebruik in bijvoorbeeld de chemische industrie). Dit is echter alleen gunstig voor het milieu als de elektriciteit die hiervoor wordt gebruikt, afkomstig is van klimaatvriendelijke installaties zoals zonne- of windenergie. Vervolgens kan power-to-X worden gebruikt voor de productie van waterstof voor bijvoorbeeld brandstofcelvoertuigen of paraffine voor vliegtuigen. Vermogen verwijst naar het overschot aan elektriciteit (bv. uit zonnesystemen) en X naar het medium dat wordt gebruikt voor opslag of gebruik.

Verschillende toepassingen vereisen verschillende conversies

Uit de hierboven beschreven mogelijke toepassingen voor een “power-to-X”-proces blijkt dat in de dagelijkse praktijk verschillende processen worden gebruikt. Dit resulteert in verschillende classificaties die gewoonlijk in de literatuur worden gebruikt:

Elektrolyse voor de opslag van energieoverschotten

Een van de interessantste procédés voor de opslag van energieoverschotten is elektrolyse, waarbij watermoleculen door middel van elektrische energie worden gesplitst in waterstof en zuurstof. Energie-efficiëntie is een basisvereiste voor de succesvolle werking van uw elektrolyseproces. Hetzelfde geldt voor de energieomzetting in uw schoorstenen of voor de pompbesturing die de watertoevoer regelt. Nog meer efficiëntie wordt verkregen door een warmtewisselaar voor het terugwinnen van energie uit de afvalwarmte, en moderne kleppen en sensoren die al deze functies regelen. Met Danfoss krijgt u hier elke keer een optimaal afgestemde oplossing. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden onder de vermelde links naar het Bondsministerie voor Milieu of TÜV Süd. Wikipedia heeft ook een leuk artikel over power-to-X.