De groepering van goederen in de logistiek wordt in vakjargon ook wel een“container” genoemd. De term “Kollo” wordt gebruikt om algemene vracht aan te duiden die als pakket wordt vervoerd. Vloeibare ladingen en gassen die niet in containers worden opgeslagen, kunnen niet als containers worden vervoerd.

Deze containers worden onder andere gebruikt: