Motorfabrikanten werken aan verschillende concepten om een hoge efficiëntie in elektromotoren te bereiken. Naast de beproefde asynchrone draaistroommotoren (DASM) hebben nu ook permanentmagneetmotoren (PM) en synchrone reluctantiemotoren (SynRM) de hoogste energie-efficiëntieklassen in industriële en commerciële toepassingen. Alle motortechnologieën in dezelfde efficiëntieklasse bieden een vergelijkbare efficiëntie op het nominale punt, maar hebben ook veel verschillen, bijvoorbeeld in opstartgedrag of in deellastwerking. Voor de gebruiker betekent de veelheid aan motortechnologieën vooral één ding: hij moet de “juiste” technologie voor zijn toepassing vinden om maximale energie-efficiëntie en dus besparingen te realiseren.

In principe kunnen bijna alle motoren worden geregeld met vaste spanningswaarden bij bepaalde frequenties, de zogenaamde V/f-karakteristiek. De efficiëntievoordelen van de afzonderlijke technologieën kunnen echter alleen worden bereikt met regelalgoritmen die speciaal op de respectievelijke motortechnologie zijn afgestemd. Alleen met deze algoritmen kan de motor op elk bedrijfspunt optimaal werken, zelfs bij veranderende belastingen.

Bijna alle huidige motortechnologieën kunnen worden aangestuurd door een frequentieregelaar of hebben er zelfs een nodig. Dit brengt echter ook een probleem met zich mee: kunnen alle oplossingen met slechts één apparaat worden bediend?

Idealiter zou een frequentieregelaar alle motortypes moeten kunnen regelen, niet alleen via de eenvoudige v/f-karakteristiek, maar ook met geoptimaliseerde algoritmen voor zeer efficiënte toepassingen. Als dit niet het geval is, loopt de gebruiker het risico een zeer heterogeen systeemlandschap te moeten gebruiken. In de praktijk betekent dit meer training voor ontwerpers, operators en onderhoudspersoneel, evenals hogere kosten voor het op voorraad houden van de verschillende systemen. Het is daarom voordelig voor de gebruiker om alle motortypen met slechts één frequentieregelaar te kunnen regelen. Als onafhankelijke fabrikant van frequentieregelaars levert Danfoss bijvoorbeeld een oplossing die alle standaardmotoren kan aansturen die veel worden gebruikt in de industrie en gebouwautomatisering. In het hele vermogensbereik kunnen de exploitanten van installaties dus vertrouwen op een uniforme bediening, dezelfde interfaces, dezelfde uitbreidingen en beproefde, betrouwbare technologie. De inventaris van reserveonderdelen in hun fabrieken wordt vereenvoudigd, evenals het onderhoud, en de opleidingsinspanning wordt verminderd.

Danfoss frequentieregelaars bieden standaard geoptimaliseerde regelalgoritmen voor een hoge efficiëntie, zelfs voor standaard asynchrone en permanent magneet (PM) motoren. Synchrone reluctantiemotoren worden nu ook toegevoegd. Danfoss vereenvoudigt ook de inbedrijfstelling, omdat de frequentieregelaars niet alleen een eenvoudige bediening bieden, maar ook andere handige functies zoals automatische motoraanpassing. De frequentieregelaar meet de aangesloten motor in stilstand. Deze methode bestaat al enkele jaren. Na verloop van tijd werd het echter uitgebreid met strategieën voor PM- en synchrone reluctantiemotoren. Met deze procedure is het mogelijk om de motor in stilstand binnen 3 seconden te meten na het invoeren van enkele gegevens op het typeplaatje.