Ontkoling is het proces van het verminderen van de hoeveelheid kooldioxide en andere broeikasgassen in de atmosfeer en is daarom een belangrijk onderdeel van de inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan. Dit betekent ook een economische transformatie van de energie-industrie.

Vooral in de industrie dragen ontkolingsmaatregelen bij tot een vermindering van de schadelijkeCO2-uitstoot. Ontkoling is daarom ook een centraal middel voor klimaatbescherming. Het doel is dat de economie CO2-neutraal wordt.

Decarbonisatiemaatregelen zijn de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Ontkoling kan worden bereikt door een reeks maatregelen, waaronder het verminderen van het verbruik van fossiele brandstoffen, het verhogen van de energie-efficiëntie en het vergroten van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Bedrijven kiezen vaak voor koolstofarme transportoplossingen en stimuleren het gebruik van klimaatvriendelijke grondstoffen. Het is een belangrijke stap in de richting van een duurzame toekomst, die niet alleen het milieu verbetert, maar ook het succes van bedrijven.

Ontwikkeling van CO 2 -emissies:

De CO2-uitstoot stijgt wereldwijd licht. Ze bedragen momenteel ongeveer 25 miljard ton. Volgens het IEA (Internationaal Energie Agentschap) zal de wereldwijde uitstoot tegen 2050 naar verwachting 43 miljard ton bedragen.

De weg naar klimaatneutraliteit:

De wereldwijde uitstoot neemt toe. Het koolstofvrij maken van het wereldwijde energiesysteem is daarom noodzakelijk om de klimaatverandering te beperken. Verwarming en koeling zijn goed voor de helft van het energieverbruik in de EU en zijn momenteel voor 75% gebaseerd op fossiele brandstoffen. De energie-intensiteit kan worden verminderd met behulp van efficiëntere technologieën en door consumptiepatronen te veranderen ten gunste van energie-intensieve activiteiten en diensten.

Naast de reeds besproken maatregelen om industriële CO2-emissies te vermijden, is er ook “geoengineering”, dat tot doel heeft het broeikaseffect te wijzigen en de stralingsbalans van de zon te verbeteren door zwaveldeeltjes in de stratosfeer te brengen om de atmosfeer van de aarde kunstmatig af te koelen.

Aanpassing is ongetwijfeld een belangrijke optie om de onvermijdelijke klimaatverandering het hoofd te bieden. De belangrijkste reden voor de verwachte toename van de CO2-uitstoot is de aanhoudende groei van de vraag naar energie in de opkomende markten. Het IEA (Internationaal Energie Agentschap) verwacht dat het wereldwijde energieverbruik in 2935 met 30% zal zijn gestegen ten opzichte van 2010. De wereldeconomie moet daarom binnen enkele decennia bijna volledig koolstofvrij zijn. Slechts ongeveer de helft van het gebruik van hernieuwbare energie is gebaseerd op het gebruik van traditionele biomassa. In totaal wordt slechts 0,4 procent van de energie uit wind, zon en aardwarmte gebruikt.