In de drankenindustrie, inclusief brouwerijen, speelt het klimaat een belangrijke rol bij de productie van dranken. Een geschikt klimaat is belangrijk voor een veilige opslag van de producten.

Om het klimaat onder controle te houden, worden meestal frequentieregelaars voor airconditioning gebruikt. Met de elektronische snelheidsregeling van ventilatoren, pompen en compressoren kunnen de prestaties van koel- en verwarmingssystemen duurzaam worden geregeld, waardoor de levensduur van de systemen wordt verlengd. De frequentieregelaar zorgt ook voor een aanzienlijke vermindering van het stroomverbruik en de energiekosten.