Regeling (bewaking) verwijst naar het proces waarbij de ingangsvariabelen van een systeem worden bewaakt en vergeleken. Dit is bedoeld om afwijkingen van een gespecificeerde doelwaarde te herkennen. De daaropvolgende corrigerende maatregelen zijn bedoeld om de werkelijke toestand te synchroniseren met de doeltoestand. Besturing verwijst, zoals de naam al aangeeft, naar de besturing van een proces. Een systeem wordt bestuurd door regelsystemen, bijvoorbeeld door kleppen te schakelen of motoren te starten. Regeling is dus eigenlijk een onderdeel van besturing dat zich richt op het proces van het bewaken en bijstellen van systemen, terwijl besturing eigenlijk verwijst naar het proces van het besturen van het systeem.

Regeling en besturing zijn nauw verwante concepten in de automatiseringstechnologie. Regeling verwijst naar het proces van bewaken en aanpassen van systemen om afwijkingen van het setpoint te herkennen en corrigerende maatregelen te nemen. Hierbij worden de ingangsvariabelen van het systeem gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de uitgangstoestand de gewenste toestand bereikt. Regeling wordt normaal gesproken bereikt door het gebruik van regelaars of regelkringen die continu de instelwaarde vergelijken met de werkelijke waarde en indien nodig aanpassingen maken om de werkelijke waarde aan te passen aan de instelwaarde. Besturing daarentegen verwijst naar het proces van het besturen van het systeem zelf. Hier worden beslissingen genomen om het systeem te regelen volgens de specificaties of programmering.

Een voorbeeld van regeling en besturing is de airconditioning van een kamer. Het regelsysteem controleert de temperatuur en vochtigheid van de kamer en vergelijkt deze met de gespecificeerde instelwaarden. Als de werkelijke waarde afwijkt van het instelpunt, worden er aanpassingen gedaan aan het airconditioningsysteem om de ruimte op de gewenste temperatuur en vochtigheid te brengen. Het regelsysteem zorgt er dan weer voor dat de aanpassingen gebeuren, zoals het in- en uitschakelen van de compressor of het openen en sluiten van kleppen.

Een ander voorbeeld is het regelen van de snelheid en het koppel van een motor. De regelaar controleert de snelheid en het koppel van de motor en vergelijkt deze met de opgegeven setpointwaarden. Als de werkelijke waarde afwijkt van de doelwaarde, wordt het motorvermogen aangepast om de gewenste snelheid en het gewenste koppel te bereiken. Het regelsysteem, aan de andere kant, voert de aanpassingen uit, zoals het aanpassen van het motortoerental of het wijzigen van het afgegeven vermogen. In het algemeen zijn regeling en besturing essentieel in automatiseringstechnologie om complexe systemen te bewaken, te besturen en te optimaliseren.