De snelheid is een maat voor het aantal omwentelingen per minuut dat een elektromotor uitvoert. Deze wordt gespecificeerd in tpm en bepaalt het vermogen en de efficiëntie van de motor. Hoe hoger de snelheid, hoe hoger het vermogen van de motor, maar dit verhoogt ook het stroomverbruik.

Het belang van frequentieregelaars in de moderne aandrijftechnologie:

Frequentieregelaars maken een nauwkeurige regeling en aanpassing van de snelheid van een elektromotor mogelijk. De wet van affiniteit stelt dat het energieverbruik van een motor evenredig toeneemt met de derde macht van de snelheid. Door de snelheid te verlagen kan aanzienlijk energie worden bespaard. Frequieregelaars zijn daarom een belangrijke technologie om de efficiëntie van elektromotoren te verbeteren en de energiekosten te verlagen.

Intelligente aandrijvingen bieden functies die verder gaan dan alleen snelheidsregeling. Door gebruik te maken van CBM (Condition-Based Monitoring) kunnen bijvoorbeeld relevante gegevens over de werking van de motor worden geregistreerd en geanalyseerd om potentiële storingen in een vroeg stadium op te sporen en preventieve tegenmaatregelen te nemen. De verbinding met cloud- of edge computing-systemen opent ook verdere mogelijkheden, zoals het op afstand bewaken en besturen van systemen of de analyse van bedrijfsgegevens voor een geoptimaliseerd procesontwerp. Andere parameters zoals temperatuur of trillingen kunnen ook worden geregistreerd en geanalyseerd via sensoraansluitingen voor een nog nauwkeurigere besturing en bewaking van de motor. Samengevat helpen intelligente aandrijvingen met hun extra functies de operationele betrouwbaarheid en efficiëntie van systemen te verhogen en de onderhoudskosten te verlagen.