ROI (return on investment) is een kengetal dat de verhouding uitdrukt tussen de winst van een project of investering en de kapitaalkosten. Het is een belangrijke factor om te bepalen of een investering de moeite waard is of niet. ROI wordt ook uitgedrukt als percentage en berekend met de formule ROI=(winst-investeringskosten). Een hogere Roi betekent ook een hoger rendement op investering. Energiebesparingsprojecten verwijzen naar investeringen in energie-efficiëntiemaatregelen die het energieverbruik en dus ook de kosten verminderen. In de industrie zijn deze projecten al na 1-2 jaar terugverdiend. Bij “normale” investeringen duurt het ongeveer 5-10 jaar voordat de projecten zichzelf terugverdienen. De kortere afschrijvingsperiode van energiebesparende projecten kan aan verschillende factoren worden toegeschreven:

  1. Besparingen kunnen sneller worden gerealiseerd door energie-efficiëntiemaatregelen en hebben een directe impact op de bedrijfskosten.
  2. Energiebesparende projecten kunnen vaak worden gerealiseerd met lage investeringskosten, wat de winstgevendheid verhoogt

Energiebesparende projecten hebben ook een positieve invloed op het imago van een bedrijf. Op deze manier kan een bedrijf laten zien dat het zich inzet voor duurzaamheid en milieubescherming.

Rendement op investering (ROI): Definitie, formule, voorbeeld – [mit Video] (studyflix.de)