Systemen voor bewaking op afstand worden in veel verschillende toepassingen gebruikt, bijvoorbeeld in de energievoorziening, automatisering en transport. De apparaten worden meestal via een netwerk gecontroleerd en beheerd. Sensoren en bewakingstechnologieën verzamelen en verzenden gegevens over de werking van apparaten, systemen en productieprocessen naar regelsystemen op een hoger niveau. Met behulp van deze verzamelde en geanalyseerde gegevens kunnen gebruikers processen en de kwaliteit van de productie optimaliseren, problemen identificeren en verhelpen en onderhoudswerkzaamheden in een vroeg stadium plannen – zie ook voorspellend en preventief onderhoud en conditiebewaking.