(Afstandsbediening) Monitoring is het (op afstand) bewaken van componenten, assemblages, systemen en processen. Het doel van (remote) monitoring is om de prestaties van een systeem permanent te bewaken door gegevens van het systeem te verzamelen en te analyseren met behulp van sensoren, zodat problemen of veranderingen in de procesvolgorde in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord en verholpen. Met bewaking op afstand kunnen storingen en verstorende factoren in een vroeg stadium worden herkend en verholpen. Het productieproces wordt beïnvloed door economische en veiligheidsfactoren. Om beide aspecten te harmoniseren, wordt voorgesteld om alle machines en systemen die betrokken zijn bij het productieproces permanent te bewaken en de toegang ertoe direct te controleren. Als de bewaking en besturing ook op afstand kunnen worden beheerd, wordt dit bewaking en besturing op afstand genoemd. Beide stellen een bedrijf in staat om zijn productieprocessen te optimaliseren, maar alleen als de machines die in een netwerk worden opgenomen een gemeenschappelijke “taal” spreken.

Voordelen:

DrivePro® bewaking op afstand:

Met de Danfoss tool kunt u uw systeem altijd actief bewaken en ongeplande procesonderbrekingen tot een minimum beperken en sneller reageren op ongeplande processtoringen.