Het koppel geeft aan hoe sterk een kracht moet zijn om een lichaam te laten draaien of zijn snelheid te laten veranderen. Het is een belangrijke factor voor machines, vooral voor snelheidsgeregelde ventilatoren en pompen. Het gebruik van een frequentieregelaar is op dit punt zinvol omdat deze nog steeds het volledige koppel kan leveren bij een toerental van 0. Koppelbewaking is cruciaal om ervoor te zorgen dat een machine binnen het toegestane werkbereik werkt en om voortijdige storingen of schade te voorkomen. Een veelgebruikte methode voor het bewaken van het koppel is het gebruik van belastingscurven. Belastingskrommen zijn diagrammen die het koppel en de snelheid van een machine over een bepaalde periode weergeven. Ze tonen de belastingen die op een machine werken en hoe ze reageren op de roterende beweging. De belastingsomhullende wordt normaal geregistreerd tijdens de werking van een machine en kan worden gebruikt om de prestaties, efficiëntie en integriteit van een machine te evalueren en te vergelijken.

Het monitoren van de belastingscurve helpt hierbij:

Het bewaken van het koppel helpt om het energieverbruik van systemen te verminderen en de werking veiliger en efficiënter te maken. Als een fout vroegtijdig wordt herkend, kan de levensduur van machines ook worden verlengd. Als bijvoorbeeld de belastingsstatus van een machine verandert, kan het koppel een indicatie zijn van overbelasting. Als dit in een vroeg stadium wordt gecorrigeerd, kan schade aan de machine worden voorkomen.