Veilige drinkwatervoorziening
in de Nahe-Glan regio

De drinkwatervoorziening – het hoogste niveau van betrouwbaarheid is vereist. Het Gemeentelijk Nutsbedrijf Nahe-Glan vertrouwt op Danfoss DrivePro Site Assessment voor maximale beschikbaarheid en betere planning voor onderhoud en service. Hiertoe nemen de servicetechnici van onze partner Klebs+Hartmann alle frequentieregelaars onder de loep om op basis hiervan een risicoanalyse uit te voeren en aanbevelingen te doen voor maatregelen voor een veilige drinkwatervoorziening.

1 miljoen kubieke meter veilig drinkwater

Het Gemeentelijk Nutsbedrijf Nahe-Glan voorziet 18 plaatselijke gemeenschappen en de stad Bad Sobernheim van het belangrijke levensmiddel drinkwater. Het jaarlijkse waterverbruik bedraagt ongeveer 1 miljoen m³, dat via ongeveer 6.900 aansluitingen naar ongeveer 18.500 inwoners stroomt. Het drinkwater wordt uit 26 winningsinstallaties, d.w.z. 23 diepe putten, 1 dienstwaterput en 2 bronnen, via 13 UV-installaties naar de opslagfaciliteiten gepompt en vandaar aan de huishoudens geleverd. Als gevolg van de topografische ligging zijn 4 pompstations, 3 boosterstations en 12 drukreduceerstations in gebruik om de normale vraag naar water en de waterdruk te garanderen. Vanuit 22 hooggelegen reservoirs vindt het water zijn weg naar de verbruikers via een ca. 250 km lang pijpleidingsysteem. Op talrijke punten in dit systeem dragen frequentieregelaars tot de veilige drinkwatervoorziening van de regio.

Sauberes Trinkwasser stellt die VG Nahe-Glan bereit

Het is eind oktober 2021. Het belooft een zonnige dag te worden. Des te beter, omdat vandaag veel werk in de frisse lucht wacht op Sales engineer Jürgen Hedderich en servicetechnicus Ralf Schütz van Danfoss partnerbedrijf Klebs+Hartmann. De twee deskundigen reizen ’s morgens van het hoofdkantoor in Ludwigshafen am Rhein, om Rüdiger Eckel van drinkwaterleverancier VG Nahe-Glan te ontmoeten in Bad Sobernheim. Een DrivePro Site Assessment, d.w.z. een inventarisatie en evaluatie van alle frequentieregelaars in een fabriek, staat op de agenda. De deskundigen hebben het kleine materiaal dat nodig is voor deze klus in de kofferbak van hun auto.

Allereerst nemen zij met Rüdiger Eckel het van te voren afgesproken dagschema door. Het wordt snel duidelijk dat het vandaag een lange dag wordt voor de drie technici. Enerzijds liggen de stations, waar de frequentieregelaars in bedrijf zijn, ver uit elkaar, en anderzijds moet een groot aantal drives worden geïnspecteerd en geregistreerd voor de inventarisatie. De overgrote meerderheid hiervan regelt de pompen in het waterleidingnet van de regio.

DrivePro Site Assessment: Kleine blauwdruk voor de frequentieregelaar

Technici Hedderich en Schütz zijn benieuwd welke oude schatten en verrassingen ze vandaag tijdens de DrivePro Site Assessment bij VG Nahe-Glan zullen aantreffen. Deze speciale dienst voelt ook altijd een beetje als een schatjacht. Waarom? Alexander Bladowski van Danfoss Drives weet dit heel goed. Wanneer hij de frequentieregelaars in de systemen van zijn klanten onderzoekt, vindt hij soms een ouder apparaat dat niet meer bekend is of waarvoor geen reserveonderdelen meer verkrijgbaar is – een echte schat.

Dergelijke schatten zijn natuurlijk waardevol, maar zij kunnen plotseling uitvallen en zo het goede functioneren van het systeem verstoren. Niemand zit hier op te wachten! Des te beter dat installatiebeheerders al in een vroeg stadium met tegenmaatregelen kunnen beginnen, bijvoorbeeld met een DrivePro Site Assessment. Dankzij deze volledige, locatiebrede registratie en risicobeoordeling van alle frequentieregelaars kunnen exploitanten van kritieke infrastructuursystemen hun onderhoudsstrategie optimaliseren. "Een DrivePro Site Assessment is als een kleine blauwdruk voor de frequentieregelaars van een bedrijf, waarop je vervolgens kunt voortbouwen", legt Bladowski uit. Want als gebruikers hun waarden kennen, kunnen ze hun strategie daar op bouwen. Onvoorziene systeemuitval en plotselinge verstoringen kunnen zo tot een minimum worden beperkt. Wat een DrivePro Site Assessment van Danfoss Drives precies inhoudt, wordt door Bladowski in het video-interview uitgelegd.

Video afspelen

Verbintenis met het oog op een veilige drinkwatervoorziening

Terug ter plaatse in de regio Bad Sobernheim. Na een kort overleg, gaan we direct aan het werk. Eckel kent het werkgebied op zijn duimpje en gaat feilloos naar het eerste pompstation op hun lijst. Daar aangekomen worden de twee bestaande VLT 6000 frequentieregelaars van Danfoss Drives gecontroleerd en worden hun gegevens overgebracht naar een service-laptop. Zij worden dan in de volgende stap geëvalueerd als onderdeel van een risicoanalyse. Vandaag gaat het echter uitsluitend om het opmaken van de balans. De twee technici zullen binnen enkele dagen na de inventarisatie de exacte analyse en suggesties voor mogelijke maatregelen verstrekken.

Naast de eigenlijke DrivePro Site Assessment biedt de Danfoss-partner ook een cloudservice aan: Als de exploitant van de installatie dat wenst, kunnen de gegevens worden opgeslagen in een cloud die eigendom is van het bedrijf. Op die manier heeft de gebruiker 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot de opgeslagen parameters van de frequentieregelaars. En als er toch een storing optreedt, wordt de uitvaltijd aanzienlijk beperkt. Een vervangende drive kan snel worden geleverd en correct worden geparametriseerd.

Goede redenen voor een Site Assessment bij de drinkwatervoorziening

Nu gaan ze van locatie naar locatie. Het doel is de gegevens van alle frequentieregelaars vandaag te registreren en ze dan in de volgende stap te evalueren om passende maatregelen te nemen. Want als de systeembeheerder de werkelijke toestand kent, kan het risico op storingen en uitval tot een minimum worden beperkt en kan het onderhoud gericht worden gepland.

Rüdiger Eckel van het Gemeentelijk Nutsbedrijf Nahe-Glan weet precies waarom hij voor deze service heeft gekozen: "Aangezien onze installaties over de hele regio verspreid zijn, willen wij de Site Assessment gebruiken om onze onderhoudsstrategie te optimaliseren en ons te beschermen tegen ongeplande uitval; vooral bij een kritieke infrastructuur zoals de drinkwatervoorziening is het belangrijk om altijd precies op de hoogte te zijn van de toestand van de installaties om in een vroeg stadium te kunnen ingrijpen."

Jürgen Hedderich kan Eckel voor vandaag geruststellen: "Hier bij VG Nahe-Glan zijn de frequentieregelaars in goede staat en ook netjes ondergebracht – we hebben wel eens heel andere dingen gezien. Niettemin is het de moeite waard de systemen te inventariseren. Op die manier ben je op alles voorbereid."

Hoe hebben ze dat gedaan?

In het video-interview vertelt Jürgen Hedderich over de opdracht bij VG Nahe-Glan. "Tijdens een Site Assessment registreren we allerlei gegevens van de frequentieregelaar. Op die manier kan de exploitant heel gemakkelijk een volledig overzicht krijgen van de levenscyclusstatus van alle frequentieregelaars en onverwachte onderhoudsmaatregelen voorkomen." Dit heeft vooral toegevoegde waarde voor kritieke infrastructuren zoals de veilige drinkwatervoorziening in de regio Nahe-Glan.

Video afspelen over Datenaufzeichnung für DrivePro Site Assessment

Ontdek Danfoss Drives