Reductie en optimalisatie verwijst naar maatregelen om het elektriciteitsverbruik te verminderen en de efficiëntie van apparaten, processen en systemen te verhogen om de energiekosten te verlagen. Het elektriciteitsverbruik verminderen en optimaliseren heeft veel voordelen. Ten eerste kunnen de energiekosten worden verlaagd dankzij het lage stroomverbruik. Bovendien leidt het lage stroomverbruik ook tot een betere efficiëntie, zodat dezelfde prestaties kunnen worden bereikt met minder energie. Er is ook een positief effect op het milieu, omdat er minder broeikasgassen vrijkomen. Frequentieregelaars spelen een belangrijke rol bij het optimaliseren van het stroomverbruik en het verminderen van emissies. Het zijn elektronische apparaten die de snelheid van elektromotoren kunnen regelen om het energieverbruik in industriële installaties aanzienlijk te verminderen. Een manier om de energie-efficiëntie van motoren te evalueren is het gebruik van de zogenaamde IE-klassen. IE staat voor “internationale efficiëntie”. Deze klassen geven aan hoe efficiënt een motor is en variëren van IE1 (laagste efficiëntie) tot IE2 (hoogste efficiëntie). Daarnaast zijn er ook de zogenaamde systeemrendementsklassen (IES-klassen). Deze klassen beoordelen niet alleen de efficiëntie van individuele componenten zoals motoren, maar ook de efficiëntie van het hele systeem, inclusief de besturing en regeling. Door IES-klassen te gebruiken, bereiken industriële installaties een optimale energie-efficiëntie en kunnen zo het energieverbruik en de uitstoot verder terugdringen. In het algemeen biedt het optimaliseren van het elektriciteitsverbruik in industriële installaties veel voordelen, zoals het verlagen van de energiekosten, het verhogen van de efficiëntie en het verlagen van de uitstoot. Frequentieregelaars van frequentieregelaars voldoen nu al aan de strengste eisen van de energie-efficiëntienorm IES 61800-9 en zijn geclassificeerd als IE2.

Drie stappen om het elektriciteitsverbruik te verminderen en te optimaliseren:

  1. Let op het energielabel als je elektronica koopt. In de EU zijn energie-efficiëntieklassen voorgeschreven voor motoren, die IE-klassen worden genoemd. Een motor met een hogere IE-klasse verbruikt minder stroom en bespaart dus energiekosten.
  2. Regelmatig onderhoud uitvoeren
    • Regelmatig onderhoud van machines en systemen is belangrijk om optimale prestaties te garanderen en om potentiële defecten in een vroeg stadium te herkennen. Onderhoud kan ook helpen om het elektriciteitsverbruik te verminderen. Een voorbeeld hiervan is het controleren van de motor en aandrijfsystemen op optimale afstelling en goede werking.
  3. Gebruik van energiezuinige apparaten
    • Het gebruik van energiezuinige apparaten kan het elektriciteitsverbruik aanzienlijk verminderen. In de EU worden systeemefficiëntieklassen (IES-klassen) gebruikt om de energie-efficiëntie van pompen, ventilatoren en compressoren te beoordelen. De IES-klassen variëren van IES1 (laag rendement) tot IES3 (zeer hoog rendement). Een hogere IES-klasse betekent dat het apparaat minder energie verbruikt. Bedrijven moeten daarom de voorkeur geven aan energie-efficiënte apparaten om het energieverbruik en de energiekosten te verlagen.

In het algemeen kunnen deze stappen helpen om het elektriciteitsverbruik en de energiekosten te verlagen en zo ook het milieu te beschermen.