Voorspellend onderhoud is ontworpen om het risico op een mogelijke storing van componenten, apparaten of systemen in productielijnen te herkennen om kostbare stilstand te voorkomen. Het maakt gebruik van gegevensanalyse van permanent geregistreerde kerngegevens van de fabriek. Hiervoor verzamelt het systeem gegevens van het systeem, bijvoorbeeld met behulp van conditiebewaking (CBM), en analyseert deze gegevens rechtstreeks in lokale componenten, regelsystemen of in de cloud. Voorspellend onderhoud biedt gebruikers verschillende voordelen. Deze strategie maakt het mogelijk om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren voordat er problemen of storingen optreden, maar alleen dan. Dit betekent dat het de onderhoudskosten verlaagt en de efficiëntie verhoogt omdat alleen noodzakelijke onderhoudsprocessen worden uitgevoerd. Voor voorspellend onderhoud zijn echter gegevens nodig uit verschillende gebieden, zoals sensoren in het systeem, monitoringsystemen en, in het beste geval, historische gegevens over het falen van individuele componenten en bijbehorende signalen. Voorspellend onderhoud leidt hier vervolgens patronen uit af die problemen aangeven en storingen voorkomen.

Drive Pro® Preventief Onderhoud: DrivePro® Preventief Onderhoud vermindert het risico op storingen of vroegtijdige prestatievermindering. Samen met Danfoss servicepartners worden optimale bedrijfsomstandigheden van frequentieregelaars gegarandeerd en problemen voorkomen.

Voordelen: