Voor meer energie-efficiëntie: Verschrotten van drives?
Aflevering 2

In beeld: de energie-efficiëntie van het gehele aandrijfsysteem

In de zomer van 2021 is de nieuwe EU-verordening inzake energie-efficiëntie in werking getreden. Zij schrijft hogere minimumrendementen voor elektromotoren voor en beperkt de vroegere vrijstellingen. Dit biedt de mogelijkheid om de energiebalans van machines te optimaliseren. Maar is dit alles? Behalve naar de efficiëntie van de afzonderlijke componenten moet ook worden gekeken naar de efficiëntie van het totale systeem. Wat de nieuwe richtlijn inzake energie-efficiëntie betekent voor gebruikers en hoe efficiëntie in de toekomst moet worden gemeten, is te horen in deze aflevering van Torque – The Drive Podcast.

Torque - The Drive Podcast | Aflevering 2

Green restart met economisch stimuleringspakket

Berlijn in de Corona-lente van 2020. De stad is grotendeels tot stilstand gekomen. In de ministeries is vaak slechts een minimale bezetting werkzaam, maar de rust is bedrieglijk. Naast de crisisteams van de federale en de provinciale overheden werken talrijke ministeriële ambtenaren aan een economisch stimuleringspakket voor de zwaar getroffen economie. Markus Lempp vertegenwoordigt Danfoss in Berlijn:

Hij heeft een aantal zware uitputtende weken achter de rug, waarin hij vaak in een virtuele rij stond om met de ministers en staatssecretarissen te spreken. Iedereen wil een stukje van de langverwachte miljardencake. Lempp heeft altijd gepleit voor investeringen in technologieën voor klimaatbescherming. "We moeten de industriële processen in hun geheel duurzaam maken en niet alleen een enkele industrie bevorderen", verklaarde Lempp destijds, doelend op de automobielindustrie.

Vandaag bewijst het economische stimuleringspakket dat hij gelijk had. "Natuurlijk profiteren ook de autofabrikanten hiervan, omdat de staat e-mobiliteit en moderne productietechnologieën steunt die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd de kosten per stuk verlagen. In het algemeen biedt dit echter de mogelijkheid om de energiebalans van machines te optimaliseren. Bij Danfoss hebben we precies uitgezocht welke mogelijkheden er zijn in de Green RestartGezamenlijk initiatief. Er zijn oplossingen voor duurzame transformatie in de bouw- en mobiliteitssector, alsook in de industrie, die helpen om een Green Restart te realiseren".

Hand in hand: klimaatbescherming, economisch stimuleringspakket,
EU-verordening inzake energie-efficiëntie

Klimaatbescherming en economische stimuleringspakketten moeten in Duitsland hand in hand gaan, anders dreigen er miljardenboetes voor de EU. "Het is een zeer gevaarlijke discussie als we klimaatbescherming afzetten tegen de economie. Alleen als met beide zaken rekening wordt gehouden, kunnen wij koploper in export blijven," verklaart Lempp.

En hoe is de situatie in Brussel zelf? Sommige waarnemers waren enigszins teleurgesteld dat tijdens de Corona-crisis enkele klimaatbeschermingskwesties van de agenda werden geschrapt. "Maar de doelen blijven," zegt Lempp. Een duurzame, klimaatvriendelijke economie is wat velen in de EU willen. En voor sommigen is dat op dit moment een echte verandering van perspectief.

Aandrijftechniek-expert Michael Burghardt staat deels sceptisch tegenover de afzonderlijke EU-initiatieven. De reden hiervoor is dat op EU-niveau de aandacht in de eerste plaats uitgaat naar de energie-efficiëntie van afzonderlijke onderdelen van aandrijfsystemen. Maar dit is precies waar de industrie een fysieke grens bereikt. "Stel dat ze een motor hebben met 100 W en die heeft een rendement van 90 procent, dan hebben we 10 W om er misschien een nieuwe efficiëntieklasse in te proppen – dan nog een en nog een en nog een. Dat is gewoon niet logisch. We moeten tot een systeemvisie komen." Gebruikers en machinebouwers zouden dit kunnen doen, maar het markttoezicht heeft het moeilijk. "De efficiëntie van de onderdelen is zo goed als uitgeput. We moeten omdenken en we moeten in systemen denken", benadrukt Burghardt nog eens, waarmee hij zijn collega Markus Lempp in Berlijn een nieuwe opdracht voor de politieke discussie geeft. Nogmaals, dit is niets minder dan een verandering van perspectief.

EU-verordening inzake energie-efficiëntie stelt het kader vast voor efficiënte componenten

EU-Energieeffizienzverordnung für Motoren 2021

Maar wat betekent dit concreet voor de gebruiker? Op 1 juli 2021 is de nieuwe EU-richtlijn inzake energie-efficiëntie voor motoren in werking getreden. Zij stelt strengere eisen aan de energie-efficiëntie van elektromotoren – met nieuwe minimale efficiëntieniveaus en minder vrijstellingen. Frequentieregelaars worden ook getroffen door de aanscherping.

Michael Burghardt van Danfoss Drives zegt hierover: "Gebruikers kunnen hun oude systemen ook nu gewoon blijven gebruiken. De inspanning voor het onderhoud is echter hoog en dat is het vaak niet waard als je kijkt naar de efficiëntie. Met een oude motor verliest de gebruiker ongeveer 10 procent rendement. Een nieuwe investering betaalt zich dan ook vaak snel terug, zeker met de alsmaar stijgende energieprijzen".

Een gedetailleerde analyse van de veranderingen die de volgende fase van de EU verordening inzake energie-efficiëntie met zich mee zal brengen voor motoren en frequentieregelaars wordt besproken door Markus Kutny van Bauer Gear Motor en Michael Burghardt van Danfoss Drives in aflevering 8 van Torque – The Drive Podcast.

Ontdek Danfoss Drives