Het energieverbruik verminderen, de CO₂-uitstoot tot een minimum beperken:
Volkswagen gebruikt EC+ voor duurzaam goede ventilatie

Niet alleen het productieproces bepaalt de CO₂-neutraliteit van bedrijven. De energie-efficiënte airconditioning van kantoor- en productiegebouwen levert ook een doorslaggevende bijdrage aan de duurzame exploitatie van productiefaciliteiten. Hier spelen oplossingen voor airconditioning en gebouwentechniek een essentiële rol voor een efficiënt, energiebesparend totaalsysteem. Om dit te bereiken koos Volkswagen voor een EC+ oplossing van Danfoss in nauwe samenwerking met Novenco, een belangrijke ventilatorfabrikant. Het wordt gebruikt in de VW-fabriek in Navarra, Spanje. Daar zorgt moderne luchtbehandelingstechnologie (AHU) nu voor energie- en kostenefficiënte ventilatie in een van de grootste montagehallen van de fabriek. Volkswagen produceert er de VW Polo en de T-Cross.

Volkswagen Navarra: pionier op het gebied van duurzame ventilatietechnologie

Voor autofabrikant Volkswagen speelt duurzaamheid een centrale rol in alle productieprocessen. "Duurzaam" staat voor een verantwoord gebruik van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. VW past dit ook stap voor stap toe in de gebouwentechnologie en schakelt op sommige locaties over op een nieuwe generatie airconditioningsystemen. Deze AHU-oplossingen omvatten Novenco axiale ventilatoren, hoog-efficiënte PM-motoren en een Danfoss frequentieregelaar. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan een grotere energie- en kostenefficiëntie op alle gebieden van ventilatie en airconditioning – ook in een van de grootste montagehallen van de VW-fabriek in Navarra, Spanje. Minder gebruik van hulpbronnen en maatregelen voor het koolstofvrij maken van de economie zijn het verklaarde doel. Innovatieve AHU moet het energieverbruik en de daarmee gepaard gaande CO₂-emissies op de locatie voortdurend verminderen.

Volkswagen Produktionsanlage in Spanien
3 AHU-dakunits met elk 80.000 m3/h op een staalconstructie

Volkswagen test al sinds begin 2017 duurzame klimaattechnologieën voor zijn assemblagehallen met een reeks metingen en praktijktests. Doel is de technische mogelijkheden te onderzoeken van zeer efficiënte luchtbehandelingssystemen voor ventilatie in de automobielindustrie. In 2018 zette het autoconcern vervolgens samen met Novenco en Danfoss Drives de volgende stap: VW investeerde in de vestiging in Navarra en vernieuwde de ventilatie in de grootste productiehal volledig. Er moest rekening worden gehouden met tal van algemene voorwaarden: Enerzijds vereiste de productiehal hogere luchtvolumes, anderzijds was de beschikbare ruimte voor de installatie van het systeem niet langer toereikend. Naast energiebesparing waren daarom ook de afmetingen van de units, gewichtsbesparing en geluidsreductie centrale eisen in het project. Voor de luchtbehandelingskasten werd een nieuwe installatieplaats op het dak gekozen. Trubel Klimatechnik, een leverancier van technische bouwuitrusting uit Eschwege in Duitsland, voerde het project uit en installeerde de grote eenheden van 80.000 m³/h op een stalen platform boven de overgang tussen twee hallen.

Virtuele rondleiding: zo werkt de energiezuinige ventilatie in de VW-fabriek

Martin Groll, Business Manager van Novenco’s Duitse dochteronderneming, en Gerold Kronthaler, HVAC-expert van Danfoss Drives, leggen stap voor stap uit hoe de luchtbehandelingsoplossing werkt, die op een duurzame en energie-efficiënte manier voor goede lucht zorgt in de VW-fabriek in Navarra. Het project in één oogopslag: Het luchtvolume van 420.000 m³/h wordt gerealiseerd met drie AHU’s met elk 80.000 m³/h en drie AHU’s met elk 60.000 m³/h. Twaalf zeer efficiënte axiale ventilatoren zijn parallel geïnstalleerd en hebben een aerodynamisch ontwerp voor een maximale drukverhoging. VLT® HVAC Drive FC 102 regelt de snelheid van de axiale ventilatorsystemen efficiënt en energiebesparend. In de toekomst zullen Danfoss frequentieregelaars veel meer kunnen dan alleen de snelheidsregeling. Gerold Kronthaler legt uit hoe VW Navarra in de toekomst ook voorspellende onderhoudsconcepten voor het ventilatiesysteem zou kunnen gebruiken met intelligente frequentieregelaars. Door de zogenaamde conditiebewaking – dat is de conditiebewaking van het ventilatiesysteem met frequentieregelaar- kan de levensduur van de componenten worden bewaakt en optimaal worden benut. Dit draagt bij tot het behoud van de hulpbronnen. Wanneer ook de VLT® druktransmitter PTU 025 wordt gebruikt, detecteert de FC 102 de vervuilingsgraad van het filter. Daartoe kan in de frequentieregelaar een, aan het systeem aangepaste, grenswaarde worden ingesteld. Op het display van de VLT® HVAC Drive worden de filtervervuiling en het luchtdebiet weergegeven. Dit is bevestigd aan de buitenkant van de luchtbehandelingskasten bij VW Navarra en kan op elk moment gemakkelijk worden afgelezen. Als alternatief kunnen de waarden via een veldbus aan het overkoepelende besturingssysteem worden doorgegeven. Zonder sensoren verspilt de aandrijving gedurende een bepaalde tijd steeds weer energie doordat het filter steeds meer verstopt raakt. Het voordeel van de PTU 025 ligt dus voor de hand: het filter kan naar behoefte en op het optimale moment worden vervangen. Dit bespaart inspanningen, kosten en middelen in vergelijking met het alternatief waarbij het filter na een vast tijdsinterval wordt vervangen, ongeacht de toestand en dus mogelijk te vroeg. Volg de virtuele rondleiding en ontdek de rol van de afzonderlijke componenten en hoe het optimale samenspel van ventilatoren, motoren en frequentieregelaar een maximale energie- en hulpbronnenefficiëntie in het ventilatiesysteem mogelijk maakt in vergelijking met een bepaalde complete oplossing van één leverancier.

Duurzame ventilatietechnologie: VW bespaart 20% energie en 350 ton CO₂

Volkswagen vertrouwt op het EC+ concept van Danfoss en Novenco voor de ventilatie van een van de grootste assemblagehallen van de fabriek in Navarra. EC+ staat voor het intelligente samenspel van de optimaal gekozen systeemcomponenten frequentieregelaar, motor en ventilator. Op die manier biedt het nieuwe luchtbehandelingssysteem in de VW-fabriek een maximale energie- en kostenefficiëntie. Want uiteindelijk is elektrische aandrijftechniek met de best mogelijke snelheidsspecificatie de sleuteltechnologie voor meer energie-efficiëntie bij ventilatoren en pompen. In vergelijking met het vorige ventilatiesysteem hebben de 6 nieuwe AHU’s samen een totaal besparingspotentieel – op basis van een nominale werking per jaar – van 747.429 kWh elektrische energie, 350 ton CO₂ en 199.115,= euro aan elektriciteitskosten in het eerste jaar. Deze berekening is gebaseerd op een energieprijs van 26,64 cent/kWh. Verdere onderliggende aannames van de berekening zijn de CO₂-emissiefactor van 468 g/kWh en 8.760 jaarlijkse bedrijfsuren. Naast deze aanzienlijke energie- en kostenbesparingen zijn de nieuwe units ook 30% kleiner en lichter.

In Navarra, Spanien, hat Volkswagen ein Werk
3 AHU-dakunits met elk 60.000 m3/h

EC+: "Lucht" speelt grote rol bij energie-efficiënte gebouwen

In bedrijven, en met name in de automobielindustrie, zijn oplossingen voor airconditioning en gebouwentechniek een essentiële factor voor een efficiënt, energiebesparend totaalsysteem. Dit is precies waar het EC+ concept van Danfoss en Novenco om de hoek komt kijken. EC+ staat voor een combinatie van een efficiënte ventilator met een rendement van ongeveer 92%, een zeer efficiënte PM-motor met een rendement van ongeveer 95% en een frequentieregelaar Danfoss Drives met een rendement van 98%. Op deze wijze wordt een totaal rendement van het ventilatiesysteem van ongeveer 85% bereikt. Martin Groll van Novenco en Gerold Kronthaler van Danfoss leggen uit welke rol snelheidsregeling van ventilatoren en airconditioningtechnologie speelt voor de automobielindustrie – en wat nog meer deel uitmaakt van duurzaam gebouwontwerp. Trefwoorden: levenscyclus en recycling.

Kent u de kampioenen op het gebied van energie-efficiëntie in uw fabriek al?

Energie is en blijft duur. Daarnaast moeten bedrijven de CO₂-uitstoot verminderen als onderdeel van hun ESG-doelstellingen. Veel bedrijven investeren daarom in hernieuwbare energie zoals zonnepanelen op het dak, of kopen groene stroom. Is dat genoeg?

Ontdek de verborgen energie-efficiëntiekampioenen in uw fabriekshal in de EcoChampion Finder. U leert welke instellingen tegelijkertijd de meeste energie, kosten en uitstoot besparen.

Het getoonde gebouw is trouwens gebaseerd op de Danfoss-productie in Graasten, Denemarken. Alle waardevariabelen van de besparingen en de bijbehorende berekeningen zijn gerelateerd aan de afmetingen van dit gebouw. Start uw energie-efficiëntie wedstrijd!

Checklist: 9 tips voor meer energie-efficiëntie bij ventilatoren en pompen

Checklist voor meer energie-efficiëntie

Het is tijd om energiebesparende maatregelen in bestaande gebouwen te onderzoeken om de efficiëntie duurzaam te verhogen. Zo houden bedrijven ook de stijgende energiekosten optimaal onder controle. Wist u dat u in de eerste stap gemakkelijk en snel energiebesparingen kunt realiseren door de snelheid van ventilatoren en pompen te regelen? Met de 9-punten checklist van Danfoss Drives voor energiezuinige aandrijftechniek krijgt u snel een overzicht van de energievreters in uw gebouwen.

Tegelijkertijd belicht de checklist algemene maatregelen die u kunt nemen om de energie-efficiëntie te verhogen door middel van toerentalregeling. U leert waar u direct kunt beginnen om de efficiëntie te verhogen en de kosten in het proces te verlagen. Uiteindelijk is elektrische aandrijftechniek een sleuteltechnologie voor meer energie-efficiëntie in uw fabrieken en processen. Het is momenteel de meest doeltreffende en eenvoudigste oplossing om het energieverbruik aanzienlijk en onmiddellijk te verminderen. Download nu de checklist voor energie-efficiëntie om gemakkelijk en snel succes te boeken.

Energiecrisis - stimulans voor meer efficiëntie?
Alle afleveringen van het podcastseizoen in één oogopslag

In de podcastreeks "Energiecrisis – stimulans voor meer efficiëntie?" gaan we op reis naar energie-efficiëntie – van groene waterstof tot opslagtechnologieën en gelijkstroomvoorziening in de industrie. We hebben hiervoor veel energiedeskundigen uitgenodigd. Zij leggen uit hoe de industrie zich de komende jaren technologisch moet positioneren en wat er op het gebied van het energiebeleid moet gebeuren.

In aflevering 1/4 hoor je podcast host Robert Weber. Hij vraagt zich af hoe we in de huidige situatie terecht konden komen, terwijl de technologieën en ook de politieke stimulansen voor meer energie-efficiëntie en het gebruik van groene energie al lang beschikbaar zijn. Daarbij laat hij gasten uit de vorige podcastafleveringen opnieuw aan het woord over energie en innovatie.

In aflevering 2/4 van de Energy Crisis Relay verwelkomen we Sebastian Weckmann, hoofd van de afdeling industriële energiesystemen bij Fraunhofer IPA, en Helge Vandel Jensen, Director Business Development Electrification bij Danfoss Drives, twee absolute deskundigen op het gebied van nieuwe manieren van industriële energievoorziening. Welke energiebronnen kunnen we in de toekomst gebruiken? Hoe snel lukt de omschakeling? Wat kunnen industriële bedrijven nu doen? Aflevering 2/4 geeft hier antwoord op.

De drive podcast Torque gaat over de energiecrisis.

De hele wereld heeft het over groene waterstof: In aflevering 3/4 praat presentator Robert Weber met Jochen Bard van het Fraunhofer Instituut over deze bijzondere energiedrager. Wordt Europa kampioen waterstof door zelfproductie? Of gaan we groene waterstof importeren? Zo ja, waarvandaan en hoe kan het worden vervoerd? Danfoss-expert Damir Alihodzic voegt daar expertise aan toe rond de productie van de waterstof, de zogenaamde elektrolyse. Hij weet welke technologie er in de grote elektrolysers zit en deelt deze kennis met u in de podcastaflevering.

Tenslotte biedt de seizoensfinale met Egon Schubert van Innofas en Reiner Kaiser van Danfoss Drives een zeer goed en diepgaand inzicht in de wereld van decentrale opslagtechnologie. Hoe zit het met de stabiliteit van ons elektriciteitsnet? Wat kunnen opslagfaciliteiten hieraan bijdragen? Hoe en vooral hoe snel kunnen bedrijven gedecentraliseerde opslag integreren? Dat is wat gastheer Robert Weber in deze aflevering met zijn gasten bespreekt.

Vindt u Torque – The Drive Podcast leuk? Abonneer u dan op Spotify of Apple Podcasts.

Ontdek Danfoss Drives en Novenco